Komunikaty Zarządu Federalnego

Nawet jeśli nie ukończył bieżącego roku życia,
jego życie dobiegło końca.

Seneka

To był dobry rok, kiedy mogliśmy gratulować naszemu wieloletniemu prezesowi z okazji jego 60. urodzin (opublikowane w NGA 2/2022) i podziękować mu za dotychczasowe zaangażowanie. Minęło zaledwie kilka tygodni, odkąd reprezentował Glogauer Heimatbund e.V. na „Wieczór pamięci Jochena Klepper a” w Głogowie. Na początku maja 2023 roku musieliśmy się nieoczekiwanie dowiedzieć, że dr hab. Martin Sprungala został nagle wyrwany z życia pomiędzy 4 a 5 maja. Śmierć nastąpiła bez żadnego ostrzeżenia, bez wypadku lub innych niekorzystnych okoliczności. Ze względu na okoliczności zewnętrzne wezwani policjanci otworzyli mieszkanie z powodu braku reakcji i zastali dr. Sprungala siedzącego bez oznak życia na kanapie.

Wielka strata dla nas, Glogauer Heimatbund e.V., którego był członkiem zarządu od 2012 roku, a jego prezesem od 2014 roku. Była to również wielka strata dla Ziomkostwa Wisła-Warta, którego był rzecznikiem krajowym, oraz dla macierzystego okręgu Międzyrzecz/Międzychód, którego był członkiem zarządu i autorem wielu artykułów. Ponadto przewodniczył Zgromadzeniu Dawnych Ewangelickich Kościołów Wschodnich.

Bolesna wiadomość dotknęła też wielu kolegów, z którymi pozostawał w przyjacielskich stosunkach. Nic więc dziwnego, że ze strony polskiej szybko nadeszły liczne kondolencje. Podobnie ze strony Landsmannschaft Schlesien, Landsmannschaft Westpreußen (Berlin), Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen i BdV z jego stowarzyszeniami regionalnymi.

Dr Martin Sprungala był cenionym historykiem, lubianym przez wszystkich i odznaczającym się osobistą uczciwością. Pozostawił po sobie kilka prac jako autor, m.in. „Kronika miasta Sławy i okolic” (wyd. 2012), „Wkład do dziejów Głogowa” (wyd. 2017) oraz „Dzieje wsi i miast na pograniczu głogowsko-poznańskim” (wyd. 2018).

Przez całe życie nie dane mu było doznać jedynie założenia własnej rodziny. Mieszkał tam, gdzie się urodził, w mieszkaniu zmarłych wcześnie rodziców Wilhelma i Giseli Sprungala w Dortmundzie. Głęboko zasmucona sąsiadka powiedziała, że znała Martina od dziecka i że ochrzczony został w parafii św. Liboriusza w Dortmundzie.

Poza jego kompetencjami historycznymi i oddanym orędownictwem potrzeb wysiedleńców, mamy miłe wspomnienia o jego otwartym, pogodnym usposobieniu i uczynności. Tak chcemy zapamiętać dr. Martina Sprungala wraz z jego wyjątkowym miejscem, które zajmuje w wielu podręcznikach historii. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować Glogauer Heimatbund e.V. i jego członkom za wyrazy współczucia.

Nabożeństwo żałobne w dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w sali
pogrzebowej Hagen-Haspe (Büddingstr. 34a, 58135 Hagen)