Komunikaty Zarzadu

Życzymy wam, drodzy członkowie Glogauer Heimatbund e.V., wam, przyjaciele naszej ojczyzny i wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową zdrowego, udanego i szczęśliwego 2021 roku. W tym miejscu składamy również życzenia Prezydentowi Miast Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi i jego pracownikom w administracji miasta oraz społeczności wiejskiej, zarządowi i członkom TZG i wszystkim polskim przyjaciołom, którzy przyczyniają się do sukcesu naszej pracy i humanitarnego rozwoju wspólnych działań.

Niezależnie od tego z jakich mediów korzysta się w obecnym czasie, ludzkość na całym świecie odczuwa szalejącą pandemię z jej różnorodnymi skutkami ubocznymi, a tym samym pandemia ma nas pod swoją pełną kontrolą. Docierają do nas dalsze informacje o katastrofach ze wszystkich zakątków świata. Nie zawsze łatwo jest znaleźć w życiu pozytywne aspekty, chociaż jest lub może być ich wiele. Z tą myślą automatycznie pojawia się często cytowana szklanka wody „w połowie pusta czy w połowie pełna”?!

Jesteśmy w dobrym nastroju, aby rozpocząć nowy rok i wspólnie z Państwem go kształtować. O aktualnym stanie naszego macierzystego związku i planach na 2021 rok szczegółowo informowaliśmy w numerze NGA 12/2020. Oczywiście zawsze będą się pojawiać poprawki, przede wszystkim w treści naszej gazety „Neuer Glogauer Anzeiger”. Ciągle pojawiają się nieprzewidziane tematy, takie jak historia życia Johanna Gustava Reinbecka, założyciela Śląskich Apostołów w 1741 roku. Stopniowo wprowadzamy zasadniczą zmianę w naszej pracy public relations, a mianowicie zastąpienie nazw miejscowości w powiecie głogowskim, narzuconych w czasach nazizmu, nazwami historycznymi.